Specialiştii nostri


Serghei Temrin


  • Directorul firmei de audit „Concept” S.R.L., doctor în economie, redactorul-şef al revistei „Consultaţii în domeniul contabilităţii şi impozitelor”.  
 

În 1985 a absolvit Facultatea de Economie a Institutului Agricol din Chişinau. În 1991 susţine teza de doctorat pentru titlul de doctor în ştiinţe economice, în probleme legate de impozitul funciar, la Institutul Unional de Cercetări ştiinţifice în Economie Agrară (Moscova). Din 1995 este directorul firmei de audit „Concept” S.R.L., iar din 1996 – redactorul-şef al revistei „Consultaţii în domeniul contabilităţii şi impozitelor”. Autor al peste 250 de publicaţii în domeniul impozitării şi economiei.      

Este autorul şi co-autorul următoarelor cărti: „Секреты налогового планирования: легальные пути минимизации молдавских налогов (Secretele planificării fiscale: căile legale pentru minimizarea impozitului moldovenesc) (1993), „Цена земли в условиях перехода к рыночному механизму хозяйствования” (Preţul pămîntului in condiţiile tranziţiei la un mecanism de piaţă de management economic) (1993), „Codul fiscal al Republicii Moldova” (comentarii) (1998), „Comentarii la sectiunea III din Codul Fiscal”: Taxa pe valoare adăugată” (1999), „Секреты налоговой кухни” (Secretele bucătăriei fiscale) (2008).  Irina Certan


  • Partener în conducerea firmei de audit „Concept” S.R.L, auditor. 

A absolvit Facultatea de Contabilitate Managerială şi Informatica a Academiei de Studii Economice din Moldova, specialitatea „Contabilitate, control şi analiza activităţii economice în industrie”, în 1994. Între anii 1990–1994 activează în calitate de contabil şi contabil-şef intr-un şir de firme comerciale. Începînd cu anul 1995, activează în firma de audit „Concept” S.R.L. Auditor – din 1995. In anii 2004-2005 a participat la un program de instruire la Academia Economiei Naţionale de pe lingă Guvernul Federaţiei Ruse (Moscova), la finele căruia a obtinut calificarea de MBA („Master în administrarea afacerilor”). A urmat cursul „Managementul modern: responsabilităţi delegate – conceptul de guvernare în economia socială de piată” la Academia de Studii Economice AFW (Bad Harzburg, Germania), precum şi seminarul privind „Cercetarea în domeniul managementului” conform programului DBA („Doctor în administrarea afacerilor”) la şcoala de afaceri SBS (Zurich, Elvetia). Autor a peste 35 de materiale cu drepturi de autor în domeniul evidenţei contabile, auditului şi impozitării.Elena Borş


  • Auditor, şefă a Departamentului Audit al firmei „Concept” S.R.L. 

In 1998 a absolvit Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Moldova, specialitatea „Contabilitate şi audit”. Între anii 1998–2004 activează in calitate de contabil, contabil-şef şi director financiar intr-un şir de companii comerciale din Republica Moldova şi Romania. Din 2004 este angajată a firmei de audit „Concept” S.R.L. A obtinut calificarea de auditor in anul 2006. Este membru al colegiului de redacţie şi autor al mai multor publicaţii în revista „Consultaţii în domeniul contabilităţii şi impozitelor”. A urmat un curs de instruire pentru calificarea „DipIFR Rus” si a participat la mai multe seminare de perfectionare.


Irina Boţieva 


  • Şefă a Departamentului de consultanta fiscala si juridica. 

A absolvit Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea drept civil. Din 2004 este angajată a firmei de audit „Concept” S.R.L. Membru al colegiului de redacţie al revistei „Consultaţii în domeniul contabilităţii şi impozitelor” şi autor al diverselor articole în aceasta revista.

 

+373
22-448-664
 MD 2068, Кишинев, ул. Н. Димо 21/1, оф.8 "В"
Тел: (+373 22) 448 664
Факс: (+373 22) 438 108
e-mail: audit@concept.md
© Concept