Informaţii despre companie


Firma de audit „Concept” S.R.L. activează pe piaţa serviciilor de audit şi consultanţă din 1995 şi dispune de personal calificat pentru realizarea cu succes a obiectivelor sale profesionale.


Scopul nostru principal este activitatea orientată spre depistarea, prevenirea şi reducerea riscurilor în afaceri şi creşterea eficienţei afacerilor.


Oferta companiei include servicii de audit şi consultanţă în diferite domenii de activitate, precum cel al comerţului, construcţiilor, industriei uşoare, industriei vinului, agriculturii, industriei de prelucrare, mass-media, activităţii organizaţiilor publice, jocurilor de noroc şi altele. 

     

Obiectivele strategice ale companiei sunt:


 •  prestarea unor servicii de înaltă calitate pentru Beneficiari;
 •  crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea profesională şi a carierei  angajaţilor;
 •  asigurarea succesului financiar ăi dezvoltarea Companiei.


Firma de audit „Concept” S.R.L. oferă un spectru larg de servicii: 


 • auditul activităţii financiar-economice;
 • auditul fiscal;
 • servicii şi consultanţă de audit;
 • auditul capitalului social;
 • auditul fondului salarial şi auditul documentării relaţiilor de muncă;
 • consultaţii în domeniul impozitării, evidenţei contabile; 
 • planificarea fiscală;
 • organizarea, restabilirea şi ţinerea evidenţei contabile;
 • întocmirea dărilor de seamă contabile şi fiscale;
 • consultaţii juridice privind înregistrarea, lichidarea şi reorganizarea întreprinderilor;
 • perfectarea şi expertizarea contractelor, etc.


Firma dispune de licenţă valabilă pentru efectuarea auditului agenţilor economici (auditul general) seria A MMII Nr. 039235 din 27.03.2007, eliberată de Camera de Licenţiere a Republicii Moldova, este Membru al Asociaţiei Auditorilor şi Societăţilor de Audit din Republica Moldova (AFAM) din aprilie 1997. 

        

Specialiştii noştri urmează periodic cursuri de perfecţionare, participă la desfăşurarea diverselor seminare în probleme fiscale şi sunt membri în colegiul de redacţie al revistei „Consultaţii în domeniul contabilităţii şi impozitelor”.

      

Firma se bucură de renume ăn răndul specialiătilor pieăei serviciilor de audit ăi consultanăă din Republica Moldova. Beneficiarii firmei ăi experăii independenăi apreciază nivelul ănalt de profesionalism al angajaăilor companiei. Reputaăia stabilă de firmă profesionistă, de ăncredere, independentă, ne permite să vorbim despre atingerea unui nivel performant de dezvoltare, ca rezultat al unei căi bine planificate ăi corect alese ăn domeniu.

      

Printre beneficiarii „Concept” S.R.L. în Republica Moldova se numără diverse companii de prestigiu din Republica Moldova şi societăţi cu capital străin, întreprinderi de stat, organizaţii publice.

      

Firma garantează confidenţialitatea interacţiunii cu beneficiarii săi şi poartă răspundere pentru rezultatele propriilor activităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile contractuale.

      

Firma noastră deţine cunoştinţe şi competenţe depline în domeniu, ceea ce face posibilă soluţionarea celor mai dificile sarcini.


+373
22-448-664
 MD 2068, Кишинев, ул. Н. Димо 21/1, оф.8 "В"
Тел: (+373 22) 448 664
Факс: (+373 22) 438 108
e-mail: audit@concept.md
© Concept