Servicii de audit

Oferim Beneficiarilor noştri următorul complex de servicii:


  • Auditul activităţii financiar-economice a întreprinderilor (organizatiilor), în conformitate cu standardele naţionale.

Scopul principal al auditului activităţii financiar-economice este de a confirma acurateţea dărilor de seamă financiare ale Beneficiarului şi de a exprima propria opinie privind reflectarea în acestea a tuturor aspectelor esenţiale ale activelor, pasivelor şi rezultatelor financiare ale activităţii anuale a Beneficiarului în baza cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova.


În baza rezultatelor auditului se remit:

- opinia auditorului;
- o informaţie scrisă şi o scrisoare cu privire la problemele manageriale.

  • Auditul fiscal

Scopul principal al auditului fiscal este de a identifica şi, posibil, elimina încălcările legislaţiei fiscale a Republicii Moldova conform normelor de drept ale legislaţiei în vigoare; evaluarea sistemului existent de evidenţă contabilă şi a fluxului de documente.


în baza rezultatelor auditului se remit:

- o informaţie scrisă (Act de verificare) în care se indică toate încălcările, deficienţele, erorile şi riscurile anticipate, precum şi recomandările pentru soluţionarea lor şi imbunătăţirea sistemului de evidenţă contabilă;

- o scrisoare cu referire la aspectele legate de activitatea Beneficiarului.


De asemenea, suntem disponibili să oferim următoarele servicii suplimentare de audit:

  • Auditul compartimentelor evidenţei contabile:
   - auditul capitalului social;
   - auditul creanţelor;
   - auditul datoriilor;
   - auditul veniturilor şi cheltuielilor;
   - efectuarea inventarierilor;
   - alte compartimente.
  • Auditul calculării salariilor şi a cadrului de documentare a relaţiilor de muncă.

+373
22-448-664
 MD 2068, Кишинев, ул. Н. Димо 21/1, оф.8 "В"
Тел: (+373 22) 448 664
Факс: (+373 22) 438 108
e-mail: audit@concept.md
© Concept